خانه - درباره ما

درباره ما

پس از حمد و ستایش پروردگار متعال و با همت بالای روحانیت و مدیران آگاه در مکانی مقدس و دینی احداث این مرکز درمانی دیالیز صورت گرفت این موسسه برخوردار از توان مدیریتی ، درمانی ، فنی و افراد مجرب در زمینه مدیریت بخشهای درمانی و دیالیز که از دانش ، اقتصاد و سلامت و آگاهی در بخش سلامت کشور می باشد و آغازگر فعایت حیاتی دیالیز در یکی از مناسبترین مناطق تهران از نظر توزیع مددجو می باشد و پرسنل این مرکز با دانش کافی و مهارت و تخصص لازم در بخش همودیالیز بر این باورند که بتوانند خدمتی مهم و خداپسند انجام دهند. مرکز دیالیز رسالت ( دارالشفا حضرت سیدالشهدا (ع) )در اردیبهشت سال ۹۱ بدست مبارک حضرت آیت ا.. محمدی گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری و جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افتتاح گردید . تا پاسخگوی نیاز روزافزون ممدجویان به خدمات با کیفیت دیالیز در شهر تهران باشد.