خانه - درمانگاه - تغذیه و رژیم درمانی

تغذیه و رژیم درمانی

 

تغذیه و رژیم درمانی : امروزه ارتباط سلامتی و کیفیت زندگی با نحوه تغذیه به خوبی شناخته شده است. کمیت و کیفیت زندگی ما با نحوه تغذیه ما ارتباطی تنگاتنگ دارد. تغذیه نه تنها در پیشگیری و درمان بیماری ها اهمیت دارد، بلکه در خلق و خو، روحیه، نگرش، اخلاق و رفتار هر یک از ما نیز موثر است.