خانه - درمانگاه - مادر و کودک

مادر و کودک

 

مادر و کودک : ما به سلامت تک تک مادران و کودکان اهمیت دهیم . وقتی مادران شاداب و سرزنده باشند کودکان آنان نیز سالم و شاداب خواهند بود و سلامت مادران و کودکان ضامن رونق و توسعه جامعه و کشوری خواهد بود،که در آن زندگی می کنند.